Choose a searcher ×

PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

Käyttöehdot

Mikroaitta verkkokaupan käyttöehdot käyttäjälle ja palveluntarjoajalle.

Yleistä

Käyttöehdot koskevat Mikroaittan verkkokauppaa. Palvelun omistaa Mikroaitta.

Verkkokaupan käyttäminen edellyttää käyttöehtojen hyväksymistä.

Evästeet

Verkkokaupassa käytetään cookie-toimintoa eli evästeitä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeitä käytetään, koska niiden avulla tarjotaan asiakkaille yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Evästeen poiskytkeminen selaimesta saattaa vaikuttaa palveluiden asianmukaiseen toimintaan.

Verkkokauppa

Palvelun rekisteröinnyt Mikroaitta. 

Myytävät tuotteet on nimetty ja kuvattu tuotekuvin.

Verkkokaupan immateriaalioikeudet

Esitetyt kuva- ja tekstimateriaalit ovat palveluntarjoajan ja sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin kopiointi tai luvaton käyttö on kielletty.

Tietosuoja

Palveluntarjoaja huolehtii asiakastietojen säilyttämisestä ja käsittelystä. Palveluntarjoajan tallentamista ja keräämistä asiakastiedoista voi tarvittaessa lukea lisää rekisteriselosteesta.

Käyttäjän vastuu

Sitoutuu käyttämään verkkokauppaa ohjeiden mukaisesti.

Täyttää tilaus- ja toimitusehdoissa mainitut vaatimukset.

Sitoutuu antamaan totuudenmukaisia tietoja verkkokaupan rekisteröitymislomakkeella ja muuttamaan mahdolliset virheelliset tiedot.

Tilausta koskevan tilaus- ja toimitusehtojen hyväksymistä.

Hyväksyy Mikroaittan tekemät asiakkuuteensa liittyvät muutokset.

Vastaa Mikroaittan ja yhteistyökumppaneiden tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin luvattomasta käytöstä aiheutuvista seuraamuksista.

Palveluntarjoajan vastuu

Verkkokaupassa esitettävästä sisällöstä vastaa palveluntarjoaja

Palveluntarjoaja vastaa kaikkien verkkokaupassa esitettävien sisältöjen olevan Suomen lakien mukaiset.

Ilman ilmoitusta käyttäjille palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa, päivittää ja korjata verkkokaupan sisältöä ja sääntöjä

Palveluntarjoaja ei vastaa ulkopuolisten palveluiden tai yritysten esittämästä virheellisestä verkkokauppaa koskevasta informaatiosta.

Kaikista kertyvistä asiakastiedoista ja niiden säilyttämisestä vastaa palveluntarjoaja.

Palveluntarjoaja voi peruuttaa tilauksen tai evätä asiakkuuden. Väärinkäytöksistä ilmoitetaan viranomaisille.